Medlemsbetingelser

Her på siden kan du se de aktuelle medlemsbetingelser

§ 1. Medlemskabet
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Toolbox CF. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at fastslå identiteten opbevares persondata i Toolbox medlemssystem som kun ejerne har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til Toolbox CF via. info@toolboxcf.dk. Medlemskabet giver adgang til at træne på så mange hold, som er tilknyttet til det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i § 9.

§ 2. Ændringer
Toolbox CF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på Toolbox CF facebookside og mail.

§ 3. Varighed
Et klippekort er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen. Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 9.

§ 4. Medlemskort
I Toolbox kører vi med medlemskort. Ved oprettelse af medlemskab, er der tillagt et gebyr på kr. 50, som dækker omkostningerne til medlemskortet. Kortet bruger man ved fremmøde på hold. For dem der har tilkøbt fri træning, fungerer kortet som en nøgle til døren. Kortet kan ikke fravælges.

§ 5. Betaling
Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS. Første trækning sker i starten af den næstkommende måned. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Toolbox CF betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber o.lign. Nogle af Toolbox CF’s ydelser er fritaget for moms.

§ 6. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev via e-mail til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Toolbox CF ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Toolbox CF sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets profil på app’en spærres, og medlemmet er midlertidigt udelukket fra alle former for træning hos Toolbox CF, indtil betaling af tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Toolbox CF faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§ 7. Prisændringer
Prisændringer annonceres pr. mail senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

§ 8. Beroperioder

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. OBS! Gratis tilbudsmedlemskaber kan ikke sættes i bero, før de er ændret til betalingsmedlemskab.

§ 9. Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er aftalt ved indmeldelse.

Opsigelse kan kun ske via mail: info@toolboxcf.dk.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift/svar via e-mail fra Toolbox.

Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden udmeldelsesdato.

§ 10. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller på anden vis umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning og ansvar.

§ 11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Toolbox CF. Toolbox CF tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

Det er tilladt at medbringe børn i boxen, mens forældre, eller på anden vis for børnene ansvarlige, træner. Dog er Toolbox CF på ingen måde ansvarlig for personskade eller ulykker og børnenes ve og vel er dermed alene forældrenes ansvar.

§ 12. Værdigenstande
Toolbox CF bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§ 13. Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Toolbox CF’s personale, skal altid følges.

§ 14. Afmelding af reservation og fremmøde

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal foretages via app’en for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et PBS/DIBS medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Toolbox CF ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§ 15. Doping

Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i Toolbox CF.

§ 16. Udelukkelse af medlem

Toolbox CF kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§ 17. Ændring af medlembetingelser
Toolbox CF kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på Toolbox CF’s hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. Toolbox CF har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 18. Automatisk dørsystem og træning uden opsyn

Toolbox CF har installeret et automatisk dørsystem, som giver mulighed for at åbne indgangsdøren ved hjælp af det udleverede medlemskort, hvis et “Fri Træning” medlemskab er tilkøbt.

Der er adgang til centret via dørsystemet 24 timer i døgnet, 365 dage om året, dog vil der lejlighedsvis være lukket for træning uden for åbningstid. Det kan for eksempel være ved personalemøder eller åbne-/lukkede arrangementer.

Det er ikke tilladt at tage gæster med, ligesom det ikke er tilladt at lukke ikke-medlemmer ind i centeret. Ønsker man at medbringe en gæst/ikke-medlem sendes en forespørgsel herpå via mail til info@toolboxcf.dk.

Ved træning på egen hånd, er det ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret.

Enhver overtrædelse af ovenstående vil medføre annullering af medlemskab og en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i Toolbox CF.

§ 19. Fortrydelsesret
Har man først booket sig på en træning efter køb af medlemskab, bortfalder 14 dages returret.

§ 20. Varighed/Medlemskab
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §9. Alle tilbudsmedlemskaber overgår automatisk til et almindeligt medlemskab.

§ 20. Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§ 21. Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at åbne app’en og trykke på “tandhjulet”.

Medlemmet er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke, kan Toolbox CF uden varsel afbryde medlemskabet.

§ 22. Medlembetingelsernes omfang

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer og instruktører i Toolbox CF, dvs. for holdtræning, privattimer, fri træning, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til Toolbox CF relaterede aktiviteter.

Oplever du at…

… have travlt på arbejdet?

… være stresset?

… være usikker på om træningen er noget for dig?

… være presset på tid?

… være skadet eller have skavanker?

… budgettet er stramt?

Det er nemt at komme i gang hos Toolbox

Tag en snak med en af vores trænere, og find den løsning der er rigtig for dig.